Helt enkelt – veldig smart

Programvare og tjenester til byggebransjen.

Våre tjenester

For håndverkere leverer vi et system for innhenting, deling og lagring av informasjon på norske bygg og boliger. Vårt system har knytninger til matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister og er tilgjengelig via en frittstående webportal eller som en integrert tjeneste i 30 ulike forretningssystem. Vår løsning gjør det enklere å tilfredsstille regelverket og få bedre oversikt og kontroll. I tillegg gir tjenesten seriøse bedrifter tilgang til å sende viktig dokumentasjon elektronisk til boligmappa.no

For offentlige tilsyn, i første omgang Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), leverer vi lesetilgang til dokumentasjon publisert fra seriøse håndverkere til norske bygg og boliger. Tilgangen effektiviserer tilsynets arbeidsoppgaver både før, under og etter kontroll. Tilgangen gis kun til DLE eller sakkyndige selskap etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

For programvareselskap leverer vi en plattform som kan integreres i eget system. Plattformen gjør det mulig å innhente, dele og lagre informasjon om norske bygg og boliger. Vår plattform har knytninger til matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.
Visma Contracting, Rørentreprenørene Norge websystem. JobOffice, Cordel, Handyman, Speedycraft, Nelfo Ressurs, Cerum, Byggdok, Ahlsell Office, FebDok og Microsoft Axapta er blant de 30 forretningssystemene som allerede har Boligmappa som en integrert funksjon.

For takst og meglerbransjen leverer vi tilgang til viktig boligdokumentasjon på norske bygg og boliger til bruk i tilstandsrapporter og prospekt. Dokumentasjonen blir om kort tid tilgjengelig som produkter via Ambita Infoland og vil kreve samtykke fra boligeier. Ta kontakt om du har spørsmål til denne tjenesten.

Boligmappa - utviklet av og for bransjen

Boligmappa er sterkt forankret i byggebransjen. Aktører som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) fremmer begge Boligmappa i ulike sammenhenger. DSB har inkludert Boligmappa i tilsynsinstruksen for De lokale elektrisitetstilsyn, DLE. DIBK har fremmet Boligmappa i sin ByggNett-strategi. Det å overlevere dokumentasjon til via Boligmappa tilfredsstiller bransjenes krav i henhold til Tek10 § 4 og FEL §12 og 13. Det gjelder om dokumentasjon som overleveres er komplett.

Bak Boligmappa står sterke aktører i sine fagfelt. Boligmappa eies i sin helhet av Boligmappa AS. Ambita AS er største eier av Boligmappa AS med 60,9% av aksjene. Ambita er spesialist på eiendomsinformasjon og er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Nelfo (Foreningen for El- og IT bedriftene i Norge) er neste største eier. Rørentreprenørene Norge og Elektroforeningen er andre betydelige aktører som har eierinteresser i selskapet.

Våre viktigste partnere og støttespillere er de ulike landsforeningene i NHO og det statlige selskapet Ambita AS. I tillegg er de over 30 integrasjonspartnere viktige brikker for å få Boligmappa til å fungere enkelt og sømløst for kvalifiserte virksomheter som benytter Boligmappa i hverdagen. Huseiernes landsforbund støtter samtidig Boligmappa som system og virkemiddel. Boligmappa har nulltoleranse for svart arbeid og kartellvirksomhet. Sammen med gode støttespillere gjør Boligmappa det enklere å være seriøs.

Vurderinger og anbefalinger

Bli en del av fellesskapet som har kvalitet i fokus. 2200 bedrifter er allerede i godt i gang, nå er det din tur.

Søk om tilgang eller Kontakt oss for mer informasjon

Våre eiere og partnere

Kundeservice support@boligmappa.no

Telefon 91918400 (08.00-16.00)

Kontaktperson Per-Christian Svendsen, 92022577, per.svendsen@boligmappa.no

Adresse Stensarmen 4, 3112 Tønsberg